Cykl konwersji gotówki (nazywany również cyklem kapitału obrotowego netto, w skrócie KON) to jeden z najważniejszych wskaźników finansowych. Dlaczego tak rzadko korzysta się z jego pełnych możliwości poznawczych? Mimo że KON jest stosunkowo prosty, często opisuje się jego działanie w sposób skomplikowany i prowadzący do niezrozumienia.

 

Czym jest cykl konwersji gotówki

Wskaźnik cyklu konwersji gotówki mierzy płynność finansową firmy. Umożliwia sprawną analizę danych przedsiębiorstwa pod względem wypłacalności i zdolności do regulowania zobowiązań.

Cykl konwersji gotówki to inaczej średni czas, jaki mija od poniesienia wydatków przez dane przedsiębiorstwo do ich odzyskania. Zatem w skrócie: im krótszy cykl konwersji gotówki, tym zwykle lepiej dla przedsiębiorstwa. Ponieważ szybciej otrzymuje należności i może je reinwestować np. we własny rozwój.

KON składa się z trzech składowych:

 

Cyklu rotacji zapasów

Wskaźnik cyklu zapasów określa, jak długo zapasy są magazynowane przed sprzedażą. Jest to liczba dni od momentu przyjęcia towarów handlowych lub wyprodukowania wyrobów gotowych do momentu sprzedaży i opuszczenia magazynu.

 

Cyklu rotacji należności

Ten wskaźnik pozwala oszacować, ile dni mija od sprzedaży towarów lub wyrobów gotowych do otrzymania należności. A więc jak szybko firma otrzymuje płatności od klientów.

 

Cyklu rotacji zobowiązań

Natomiast cykl rotacji zobowiązań wskazuje, ile dni upływa od zakupu surowców lub zlecenia usługi do momentu zapłaty. Czyli jak szybko firma reguluje zobowiązania wobec dostawców.

 

Przykładowe obliczenie cyklu konwersji gotówki

Przyjmijmy, że cykl zapasów w firmie wynosi 50 dni, cykl należności 30 dni, a cykl zobowiązań 35 dni. Aby uzyskać wartość wskaźnika, musimy dodać dwie pierwsze zmienne i od uzyskanej sumy odjąć cykl zobowiązań. Cykl konwersji gotówki (CKG) to 50 dni + 30 dni – 35 dni, czyli 45 dni

Tak więc cykl konwersji gotówki w naszej przykładowej firmie wynosi 45 dni. W praktyce oznacza to, że w tym okresie firma musi sięgnąć po zgromadzone wcześniej środki finansowe, aby zagwarantować sobie prawidłowe funkcjonowanie.

 

Znaczenie cyklu konwersji gotówki

Jak wspomnieliśmy, przedsiębiorcy dążą do utrzymania jak najniższego wskaźnika KON. Ponieważ zapewnia to nie tylko płynność finansową niezbędną do bezproblemowego prowadzenia działalności, ale także pozwala szybciej reinwestować kapitał. Ponownie wykorzystać środki pieniężne w celu zwiększenia przepływów z działalności operacyjnej firmy, a w konsekwencji zysku netto.

 

🎯 W przypadku pytań lub konsultacji zapraszamy do kontaktu lub zapoznania się z innymi ważnymi wskaźnikami w ramach naszego kompendium wiedzy.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!